Betreft: Herinnering
Dossiernummer: IN43902
9 februari 2020,
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Digital Revolution B.V gevestigd te Nederhof ten Berg heeft moeten vaststellen dat de betalingstermijn van haar openstaande factuur inmiddels verstreken is. Door niet binnen de betalingstermijn te betalen, bent u in verzuim.
Wij hebben van cliлnt, mevrouw Barbara de Bruin geboren op 03-07-1972 te Amsterdam en werkzaam bij Digital Revolution de opdracht gekregen om de betreffende vordering verder af te handelen.
 
Factuurnummer Factuurdatum Vervaldatum
2020-3967 09-02-2020 24-02-2020
 
Vordering betreft: uw aankoop bij Digital Revolution B.V volgens de reeds toegezonden factuur in het .rar bestand.
Wij verzoeken en voor zover nodig sommeren wij u het totaalbedrag van Ђ433,52 binnen 14 dagen na heden te voldoen op het rekeningnummer in de factuur ten name van Credifin Nederland B.V te Amstelveen onder vermelding van uw dossiernummer IN43902.
Indien het totaalbedrag niet binnen 14 dagen door ons wordt ontvangen, brengen wij u de buitengerechtelijke incassokosten in rekening. U bent op grond van de wet verplicht Ђ 65,03 te voldoen. Daarnaast wordt aanspraak gemaakt op de contractuele of wettelijke rente vanaf het moment dat u in verzuim bent. Wij gaan er echter vanuit dat u het niet zover zult laat komen. In afwachting, onder reserve van alle rechten.
 
Teneinde ervan verzekerd te zijn dat u deze brief ontvangt, verzend ik deze brief zowel per post als per fax/e-mail. Mocht de betaling inmiddels hebben plaatsgevonden, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.
 
Credifin Nederland B.V
Incasso afdeling.