Van: "ABN-AMRO" beveiligingsmaatregel @ abnamro.nl

Geachte klant
Er is getracht door derden toegang te verkrijgen tot uw rekening. Uit
veiligheids overwegingen heeft de ABN Amro uw rekening tijdelijk geblokkeerd.
Abn Amro is niet in staat om uw rekening te verifieren. Uw rekening moet zo
snel mogelijk gecontroleerd worden.


Uw kunt dit doen door de onderstaand link
te klikken: http://linknaardewebsite/~e2jhcom/images/bna/

U zal gecontacteerd worden door een van onze medewerkers van
ABN AMRO voor meer informatie over dit nieuwe systeem

Hoogachtend
Customer Service,2011
ABNAMRO Bank N.V. Nederland