Beste meneer/mevrouw,

Wij willen u dringend mededelen dat uw huidige handeIsinschrijving binnen 3 dagen komt te verlopen. Om ervoor te zorgen dat u geen beperking in uw werkzaamheden ondervindt, vragen wij u vriendelijk om met spoed een verlenging aan te vragen.

Het goede nieuws is dat u de vernieuwing compleer kosteloos kunt aanvragen door de onderstaande instructies te volgen:

1. Klik op "Beginnen"

2. Vul het formulier in.

3. U heeft met succes uw registratie verlengd.

[Beginnen]

Pas op: Als u de verlenging niet binnen 3 dagen aanvraagt, brengen wij een boete van €15,- in rekening. Dit is een administratieve kostenvergoeding die wordt opgelegd om de extra kosten te dekken die gepaard gaan met het verlengen van de handeIsregistratie buiten de gestelde termijn.

Het niet tijdig aanvragen van de verlenging kan leiden tot het schrappen van uw handelsregistratie, waardoor u niet langer bevoegd bent om handel te drijven onder de huidige bedrijfsnaam. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor uw bedrijf en geloofwaardigheid.

Wij willen u vragen om direct te handelen en de verlenging aan te vragen om eventuele beperkingen te voorkomen.

Wij rekenen op uw medewerking en proactieve handeling in deze kwestie.

Met vriendelijke groet

Met vriendelijke groet,

mjmmlh