U hebt een beschikking en vervolgens twee aanmaningen ontvangen over het overtreden van een verkeersvoorschrift.
Wij hebben u meerderen malen per brief verzocht om de betaling te voldoen.
Het openstaande bedrag is tot op heden niet op de rekening van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bijgeschreven.
Daarom zullen wij de bank opdracht geven om uw rekening te blokkeren per Maandag 22 mei 2017.
Alleen persoonlijk bij het BKR zelf kunt u inzage krijgen over de informatie die het BKR over u ontvangt.
Het blokkeren van uw rekening betekent dat de toegang tot uw rekening geblokkeerd is met ingang van 22-5-2017 tot het volledige bedrag is voldaan.

Omschrijving overtreding Overschrijding maximum snelheid op autosnelweg, met 15km/h
Feitcode               R315B
Datum                31-12-2016
Toegestaande snelheid:      100 km/h
Gemeten snelheid:          115 km/h
Gecorrigeerde snelheid:      111 km/h
Openstaande bedrag      € 409,58
Administratiekosten          €    4,00
Betaald                €    0,00
Te betalen           € 413,58  

 
Betalen
U bent verplicht de openstaande bedrag te betalen.
Het volledige bedrag van 415,58 euro moet uiterlijk 21-05-2017 zijn bijgeschreven op de rekeningnummer NL65 INGB 0703 7138 68 van het CJIB te Leeuwarden.
Gebruik het CJIB-nummer als betalingskenmerk (3105857466) . U kunt geen betalingsregeling treffen.


Niet betalen
- Wij zijn dan genoodzaakt uw rekening te blokkeren tot na ontvangst van uw verschuldigde bedrag.
- U wordt geregistreerd bij BKR.
- U ontvangt u een schriftelijk verzoek om uw rijbewijs in te leveren.

Niet eens met de beslissing?
Dan kunt u na betaling hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de kantonrechter.
De beroepstermijn eindigt op 30-08-2017.
Indien de kantonrechter u gelijk geeft in uw beroep wordt het verschuldigde bedrag overgemaakt naar uw rekening.
Stuur uw beroepschrift voor deze datum naar: Centrale Verwerking Openbaar Ministerie, Unit Mulder Kanton, Postbus 8225, 3503 RE Utrecht.

Hoogachtend

Centraal Justitieel Incasso Bureau